town

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia na rzecz rozwoju obszarów miejskich i projektów z zakresu efektywności energetycznej. W ramach wsparcia JST Wielkopolski Fundusz Rozwoju podejmuje działania na rzecz:

  • likwidowania barier w dostępie do kapitału w zakresie projektów rozwojowych na terenie miast oraz projektów dotyczących efektywności energetycznej;
  • stymulowania inwestycji podejmowanych przez JST;
  • finansowania projektów rewitalizacyjnych i inwestycji na rzecz zdegradowanych obszarów miejskich.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.