town

Linia FINANSOWA II

Jesteś Pośrednikiem Finansowym wspierającym rozwój MŚP z województwa wielkopolskiego? Skorzystaj z naszego produktu finansowego!
 •  

  LINIA FINANSOWA II

  Instrument finansowy o wartości
  do 50 mln PLN, nabór ciągły

  Poznaj szczegóły

 •  

  POŚREDNICY FINANSOWI

  Podmioty publiczne lub prywatne,
  udzielające wsparcia
  przedsiębiorstwom z sektora MŚP
  z województwa wielkopolskiego
  za pomocą instrumentów finansowych
  w ramach systemu realizacji
  Europejskich Funduszy Strukturalnych
  i Inwestycyjnych na lata 2014-2020
  (MŚP rozumie się jako Ostatecznych Odbiorców)
 •  

  ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU FINANSOWEGO

  Linia finansowa II na zapewnienie wkładu
  własnego Pośrednika Finansowego (PF)
  do instrumentów finansowych oferowanych
  Ostatecznym Odbiorcom,
  w tym na spełnienie warunku udziału
  w postępowaniu dotyczącego
  sytuacji finansowej PF

JAK SKORZYSTAĆ Z LINII FINANSOWEJ II?

 

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń:
+61 671 72 13