town

Pożyczka EKSPANSJA

Eksportujesz lub planujesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Skorzystaj z naszej pożyczki!
 •  

  PRODUKT FINANSOWY 2w1

  Pożyczka inwestycyjno-obrotowa
  Pożyczka obrotowa

  Poznaj szczegóły

 •  

  WIELKOPOLSKIE MŚP

  Przedsiębiorcy z sektora MŚP
  (mikro-, mali i średni),
  działający w województwie wielkopolskim,
  identyfikujący lub zamierzający identyfikować
  swój rynek zbytu jako międzynarodowy
 •  

  EKSPANSJA ZAGRANICZNA

  Uzyskanie lub wzmocnienie
  potencjału ekspansyjnego
  wielkopolskich przedsiębiorstw
  - przyszłych lub obecnych eksporterów

ATUTY NASZEJ POŻYCZKI

 

Oprocentowanie

stałe, od 2,87% w skali roku

 

Kwota pożyczki

od 500 tys. do 10 mln PLN

 

Okres spłaty

do 15 lat

 

Karencja w spłacie
kapitału

do 24 miesięcy

 

Brak prowizji i opłat
za udzielenie pożyczki

 

Finansowanie
brutto

 

Nabór
ciągły

 

Doradztwo zespołu
ekspertów

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

 
 
Budowę lub modernizację
infrastruktury produkcyjnej,
usługowej i handlowej
Zakup lub dzierżawę
nieruchomości
 
 
Zakup lub modernizację linii
produkcyjnej
 
Zakup maszyn, urządzeń i innego
wyposażenia
 
 
Stworzenie i wdrożenie nowych
technologii dla produktów i usług
 
 
Zakup środków transportu
 
Zakup surowców, materiałów
i towarów
 
Bieżące koszty funkcjonowania
przedsiębiorstwa
 
 
Informatyzację przedsiębiorstwa
 
Inwestycje w kapitał ludzki
 
 
Współpracę z pośrednikami
handlowymi
 
Promocję firmy, produktów,
towarów i usług w kraju
i za granicą
 
 
Zakup licencji, patentów,
know-how
lub nieopatentowanej
wiedzy technicznej
 
 
Research potencjalnych rynków zbytu
 
Przygotowanie dokumentacji
związanej z projektem
ekspansyjnym

JAK SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI EKSPANSJA?

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń:
+61 671 72 13