town

Produkty finansowe

Linia FINANSOWA II

Linia Finansowa II: produkt pożyczkowy dla Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Z dniem 4 września 2019 r.  zmianie uległy Warunki naboru, tj. Karta produktu – Linia finansowa II i Regulamin naboru – produkt Linia finansowa II.

Z dniem 5 września 2019 r. zmianie uległy wybrane wzory dokumentów.

Data uruchomienia naboru: 24.06.2019 r.

Pożyczka EKSPANSJA

Pożyczka na projekty realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego, na rzecz rozwoju działalności gospodarczej MŚP prowadzonej na tym obszarze, bezpośrednio związane z ekspansją zagraniczną MŚP (uzyskanie lub zwiększenie udziału MŚP w międzynarodowej wymianie handlowej).

Z dniem 16 kwietnia 2019 r. zmianie uległ zakres wymaganych dokumentów oraz wzory dokumentów.

Z dniem 4 czerwca 2019 r. zmianie uległy warunki naboru, tj. Karta produktu – Pożyczka EKSPANSJA oraz Regulamin udzielania pożyczek dla MŚP.

Data uruchomienia naboru: 26.07.2018 r.

Pożyczka REGIONALNA

Pożyczka skierowana do MŚP z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierza ubiegać się o realizację zamówienia publicznego i/lub realizuje to zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego.

Z dniem 16 kwietnia 2019 r. zmianie uległ zakres wymaganych dokumentów oraz wzory dokumentów.

Z dniem 4 czerwca 2019 r. zmianie uległy warunki naboru, tj. Karta produktu – Pożyczka REGIONALNA oraz Regulamin udzielania pożyczek dla MŚP.

Data uruchomienia naboru: 26.07.2018 r.

Linia FINANSOWA

Linia Finansowa: produkt pożyczkowy dla Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Data uruchomienia naboru: 26.07.2018 r.

Rada Inwestycyjna 29 października 2018 r. zatwierdziła zmiany Regulaminu naboru – produkt Linia Finansowa. Z dniem 26 listopada 2018 r. zmianie uległ zakres wymaganych dokumentów oraz wzory dokumentów.