town

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2018 roku - przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2018 roku" , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data utworzenia: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Redaktor merytoryczny
Data aktualizacji: 18.04.2018 15:59