town

Struktura własnościowa

Strukturę właścicielską Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworzy jedyny Wspólnik: Województwo Wielkopolskie, które obejmuje 150 udziałów o wartości 1000 PLN każdy, o łącznej wartości 150 000 PLN.

Autor: Redaktor merytoryczny
Data utworzenia: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 28.06.2017 14:29