town

Władze spółki

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi:

Prezes Zarządu – Hubert Zobel

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Sierszchulski

Wiceprezes Zarządu – Wojciech Marcinkiewicz

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Wojciech Kulak  – Przewodniczący

Marek Baumgart – Członek Rady Nadzorczej

Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej 

Zgromadzenie Wspólników

Województwo Wielkopolskie

Autor: Redaktor merytoryczny
Data utworzenia: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 18.11.2019 16:35