town

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 7 sierpnia do godziny 15:00

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego"

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

 

UWAGA

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie dokonał wyboru oferty

 

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Strony

Subskrybuj Zamówienia publiczne