town

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w roku 2019 dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na na sukcesywne świadczenie  usług  cateringowych w roku 2019 dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu, z podziałem na części

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 14 listopada do godziny 15:30

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania ofertowego"

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego"

UWAGA

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 7 sierpnia do godziny 15:00

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego"

Strony

Subskrybuj Zamówienia publiczne