town

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 14 listopada do godziny 15:30

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: "Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania ofertowego"

Data utworzenia: 09.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Redaktor merytoryczny
Data aktualizacji: 21.11.2018 10:30